fbpx

Sinir Sıkışması Nedir? Neden Olur? Tipleri

Sinir sıkışması vücudumuzdaki bir sinirin ezilmesi, sıkışması ya da gerilmesi sonucu oluşabilir. Genelde tek bir bölgeyi etkiler. Çoğunlukla kol ve bacaklardaki sinirlerde sıkışma olabilir fakat gövdede de gerçekleşebilir. Etkilenen sinirin gittiği bölgede ağrı, uyuşma, kaslarda erime ve kuvvetsizlik gibi belirtiler görülebilir.

Sinir sıkışması belli hareketlerin aşırı sayıda yapılması nedeniyle, örneğin meslek hastalığı olarak ortaya çıkabilir. Romatoid artrit, şeker hastalığı, hipotiroidi (guatr) gibi hastalıklar sinir sıkışmasına yatkınlık oluşturabilir.

Sinir Sıkışması Tipleri

Vücudumuzdaki pek çok sinir lifini etkileyen ayrı ayrı sinir sıkışması sendromları vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Karpal Tünel Sendromu

En sık görülen sinir sıkışması çeşidi karpal tünel sendromudur. Median sinirin el bileğinde sıkışması ile oluşur. Median sinir koldan başparmağa kadar uzanan bir sinirdir. Bilekte karpal tünel denilen oluktan geçer. Bileğin zorlanması ve buna bağlı ödem median sinirin sıkışmasına yol açabilir. Elin başparmak tarafındaki kaslarda incelme, ilk üç parmak daha fazla olmak üzere uyuşma, ağrı gibi şikayetler görülebilir.

Kubital Tünel Sendromu

Kubital tünel sendromu ikinci sıklıkla görülen sinir sıkışması tipidir. Ulnar nöropati veya ulnar sinir tuzaklanması olarak da bilinir. Ulnar sinir dirsekte sıkışır. Dirseğimizi sert bir yere çarptığımızda kolda hissettiğimiz şiddetli acı ve elektriklenme ulnar sinirin bu bölgede kemik ile cilt arasında zedelenmeye müsait bir yerden geçmesi nedeniyledir. Dirseğin uzun süre bükülü kalması veya sert bir yere dayanması ile ulnar sinir sıkışabilir.

Supraskapular Sinir Sıkışma Sendromu

Supraskapular sinirin kürek kemiği üzerindeki çentikten geçerken sıkışmasıdır. Omuzda ağrı ve kas zayıflığı yapabilir. Tekrarlayıcı hareketlerin neden olduğu gerilme, gangliyon kisti, travma gibi nedenlerle sinir zedelenebilir.

Guyon Kanalı Sendromu

Ulnar sinirin el bileğinde guyon kanalı denilen dar oluktan geçerken sıkışması ile meydana gelir. Gangliyon kisti, bilekteki hamat kemiği kırığı veya çıkığı, lipom gibi tümörler, ulnar arter trombozu veya anevrizması buna neden olabilir. Ayrıca bisikletçilerde de gidonu tutuş şekline bağlı oluşabilir. El kaslarında incelme, el kavrama kuvvetinde zayıflama, dört ve beşinci parmaklarda pençeleşme, ağrı, uyuşma gibi belirtiler olabilir.

Meraljia Parestetika

Lateral femoral kutanöz sinirin sıkışması sonucu uyluk dış kısımda uyuşma ve karıncalanma oluşabilir.

Radial Sinir Sıkışma Sendromu

Kolda median ve ulnar sinirle beraber üçüncü ana sinir olan radial sinir sıkışırsa bilek ve parmak fonksiyonları olumsuz etkilenebilir. El bileği ve önkol sırtında, başparmak tarafında ağrı, karıncalanma, el bileğinde güçsüzlük görülebilir.

Sinir Sıkışması Neden Olur?

En sık olarak mesleki veya hobisel uğraşlara bağlı tekrarlayıcı hareketler nedeniyle olur. Klavye ve fare kullanmak, piyano çalmak karpal tünel sendromu için risk oluşturabilir. Burkulma, incinme, kırık gibi travmalar da sinir sıkışma sendromu ile sonuçlanabilir. Şeker hastalığı, hipotiroidi, hipertansiyon, romatoid artrit, hamilelik, obezite sinir sıkışması riskini arttıran hastalık ve durumlardır. Zedelenme veya sıkışma ile sinirin kan dolaşımı bozulur, sinir ve çevresindeki dokularda ödem gelişir, sinir kılıfı hasarlanır ve ilerlerse sinir liflerinde kayba kadar gidebilir.

Tanı

Tanı şikayetler, muayene bulguları ve EMG (elektromiyografi) tetkiki ile konulabilir. Ultrasonografi ve MR görüntüleme de tanıya yardımcı olabilir.

Tedavi

Sinir sıkışmasının oluşmasına yol açan hareketlerin modifiye edilmesi, risk faktörlerinin kontrol altına alınması, bileklik gibi atel kullanımı, ödem azaltıcı ve ağrı kesici ilaçlar, fizik tedavi uygulamaları, kortikosteroid enjeksiyonları başlıca tedavi yöntemleridir. İlerlemiş sinir sıkışmalarında ameliyatla gevşetme yapılabilir.

Kullanılan görsel: Karpal tünel sendromu – wikipedia.org

Uzman Doktor Deniz Doğan
Mecburi hizmetini Silopi Devlet Hastanesi’nde yapmıştır. Şu anda Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmaktadır. Uzm. Dr. Deniz Doğan tıp fakültesi eğitimini 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. Tıpta uzmanlık eğitimini 2015 yılında Trakya Üniversitesi’nde tamamlamıştır.