DoktorFizik
Instagram
Nörorehabilitasyon ve Ağrı Tedavisi [email protected] | 0542 215 80 80
 

Bilimsel Çalışmalar

İnme (felç) tedavisi ile ilgili bilimsel çalışmalarımız.

“Subakut inmede modifiye zorunlu kullanma tedavisinin
etkinliği”

21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Bildiri özetleri, Antalya, 2007.

Cakar E. et al

Cakar E. “Neuromodulation in Fibromyalgia Syndrome: Transcranial
Magnetic Stimulation and Transcranial Direct Current Stimulation
(Fibromiyalji Sendromu Tedavisinde Nöromodülasyon: Transkraniyal
Manyetik Stimülasyon ve Transkraniyal Doğru Akım Stimülasyon)”. Turkiye

Klinikleri J PM & R-Special Topics 2014; 7(1): 72-4.

Dincer Ü, Cakar E, Kiralp MZ, Dursun H., “Subakut ve kronik inmede
modifiye zorunlu kullanma tedavisinin üst ekstremite fonksiyonlarına

etkisi”, Romatol Tıp Rehab,2008..

KONUŞMALAR

“Hazır ortezlerde seçim kriterleri – Üst ekstremite ve vertebra”. Uluslararası Katılımlı 7.
Ulusal Protez-Ortez Kongresi (İstanbul, 2009).

“İnme ve Transkranial Manyetik Stimülasyon”. Prof. Dr. Aziz Sevüktekin Günleri – İnme ve
Rehabilitasyonu Sempozyumu (Ankara, 2010).

“Nörorehabilitasyonda yeni bir yaklaşım: Transkraniyal Manyetik Stimülasyon ve İnme”.
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, aylık bilimsel toplantı (Mart 2010).

“Transkraniyal Manyetik Stimülasyon”. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
(Antalya, 2011).

“Transkraniyal Manyetik Stimülasyon- İnme –Uzmanına Sor”. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Kongresi (Antalya, 2013).

“Brain Stimulation and Pain-Workshop”. International Spinal Cord Society 52. Annual
Meeting (İstanbul, 2013).

“İnme ve Transkraniyal Manyetik Stimülasyon, İnme ve Rehabilitasyonu Sempozyumu”
(İstanbul, 2014).

“Nörorehabilitasyonda non invaziz stimülasyon-TMS ve TDCS”. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Kongresi (Antalya, 2015).

“Non-İnvaziv Beyin Stimülasyonu”. 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
(Antalya, 2017).