fbpx

Subdural hematom, beynin iç ve dış zarları arasında meydana gelen beyin kanamasıdır. Genellikle ciddi kafa travmaları sonucu oluşur. Beyni çevreleyen doku katmanları arasında – en dıştaki tabaka (dura) ile bir alttaki tabaka (araknoid) arasında – kanama meydana gelmesidir. Subdural hematomda, kanama beynin kendisinde değil; beyin zarlarında ve kafatasının altındadır. Beyin zarları arasında meydana gelen kanama sonucu, bu bölgede kan birikmeye ...

Beyinde ödem veya sıvı birikmesi, hayatı tehdit eden ciddi bir durumdur. Beyin, kafatasının içinde kapalı bir ortamda bulunur. Kafatası esneyip genişleyemez. Bu nedenle beyinde ödem oluştuğunda kafa içi basınç artar. Artan kafa içi basınç beyne giden kan akımını azaltır ve beyin hücrelerinin bası altında kalmasına neden olur. Sonuç olarak beyin hücreleri yeterli oksijeni alamazlar ve beyin hasarı meydana gelir. Beyin ...

Vücudun bir yanına felç inmesi halk arasında daha çok yaşlı hastalığı olarak bilinir. Aslında inme henüz bebeğin anne karnında olduğu dönem de dahil olmak üzere her yaşta görülebilir. Bu açıdan inmeleri yetişkin dönemde ve çocukta olanlar şeklinde iki gruba ayırabiliriz. Genç yaşta beyin kanaması, beyin damar tıkanması ya da beyne pıhtı atması (inme) ise yetişkinlikteki inmenin alt grubu olarak farklılaşmaktadır. ...

Subaraknoid kanama (SAK) beyni saran zarlar arasına kanama olmasıdır. En sık nedeni beyin damarlarındaki bir baloncuğun (anevrizmanın) patlamasıdır. Beyin kanaması inme nedenlerinden biridir. İnmelerin büyük bölümü damar tıkanıklığına (pıhtı oluşmasına) bağlı gelişirken geri kalanı beyin kanaması sonucu oluşur. Subaraknoid kanama, bir beyin kanaması çeşididir. Tüm inmelerin %5’i subaraknoid kanamadır. Buna karşılık inme ile ilişkili ölümlerin dörtte biri SAK’tan olur. Yani ...

Arteriyo-venöz malformasyon (AVM) atardamarlar ile toplardamarlar arasında anormal damarların oluştuğu bir yapıdır. Damar yumağı olarak da ifade edilebilir. Kan kalbin sol tarafından atardamarlar (arterler) ile vücuda pompalanır. Dokuda ince kılcal damarlar besin ve oksijenin kandan dokulara geçişini sağlar, atık maddeler ve karbondioksit ise dokudan kana geçer. Toplardamarlar (venler) bu kanı kalbin sağ tarafına geri getirir. “Kirli” kan kalbin sağ tarafından ...

Anevrizma bir atardamarın duvarının zayıflaması nedeniyle dışa doğru baloncuk oluşmasına denir. Damar baloncuğu olarak da bilinir. Baloncuk yırtılarak kanamaya yol açabilir. Anevrizma en sık olarak beyin, aort damarı, bacaklar ve dalakta oluşur. Beyin anevrizmaları beyin kanamasına neden olabilir. Beyin anevrizmasına bağlı kanama genelde beyin ve onu saran zarlar arasındaki boşluğa olmaktadır. Bu tip kanamaya subaraknoid kanama (SAK) denilir. Anevrizma duvarının ...

Beyin kanaması veya beyin damarında pıhtı oluşmasına bağlı inme hastalığı, aniden gelişir. İnsanlar aile, iş ve sosyal yaşamın gerektirdiği aktiviteleri özel bir çaba harcamadan gerçekleştirebilir. Belki en büyük kaygısı insan ilişkileri veya maddi konular olan, hayatının üretken dönemindeki bir kişi, inme hastalığı sonrasında aniden beslenme, hareket, giyinme gibi en temel fonksiyonlarda başkalarına bağımlı hale gelebilir. İnme, hastayı olduğu gibi ailesi ...

Prof. Dr. Engin Çakar, Kanal D’de Burcu Esmersoy ve Dr. Nihat Dik’in sunduğu Hayat Sağlıklı Güzel ‘in konuğuydu. Beyin hasarı, beyin kanaması, inme (felç) tedavisi ile ilgili detaylı bilgi verilen programda beyin hasarı tedavisi için kullanılan yeni tenolojilerden de bahsedildi. Dr. Nihat Dik: Efendim, Prof. Dr. Engin Çakar bizlerle beraber, kendisi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı. Hoşgeldiniz Hocam. Nasılsınız? ...

Beyin kanaması tüm inmelerin %10-15’inden sorumludur. Yüksek tansiyon ile serebral amiloid anjiyopati denilen damar hastalığı beyin kanamasının başlıca nedenleridir. Tedavi edilmemiş hipertansiyon beyin kanaması için en önemli risk faktörüdür. Beyin kanamasını atlatan hastaların takibi ve tansiyon hastalığının tedavisi tekrar kanama riskini azaltmak için gereklidir. Hastaların takip süresi arttıkça beyin kanamasının tekrarlama oranı da artar. Beyin kanaması tekrarlama olasılığı %5-10 arasındadır ...

Tüm inmelerin %10-15’i beyin kanaması nedeniyle olur (diğer inmeler damar tıkanmasına bağlıdır). Beyin kanaması, beyindeki damarlardan birinin yırtılması ve etrafa kanama yapması ile olur. Bu kanama beyin hücrelerinin ölümüne yol açar. Uzun dönemli takiplerde kanama veya damar tıkanıklığına bağlı felçlerin sonuçları benzerdir. Ancak beyin kanamalarının ilk 1 aydaki ölüm oranı %40’lara varmaktadır ki bu, damar tıkanıklığına bağlı inmelere göre 4-5 kat ...