fbpx

İnme geçirmiş bireyin tekrar eski becerilerine kavuşabilmesi beynin plastisite özelliği sayesinde mümkün olur. Beyindeki sinir hücreleri bol tekrar ve konsantrasyon içeren öğrenme süreci ile yeni bağlantılar kurabilir. Egzersizler sırasında ritim ve müzikten yararlanmak hem motivasyonu arttırır hem de çoğu doğal hareket ritmik olduğundan iyileşmeyi uyarabilir. Ritim Nedir? Ritim hareket veya seslerde birbiriyle kontrast gösteren öğelerin düzenli bir zamanda tekrarlamasıdır. Örneğin ...

Alzheimer hastalığı hafıza ve düşünme becerisi gibi bilişsel yetilerde kayba yol açan, ileri safhalarında kişinin basit günlük işleri dahi yapamaz hale geldiği, ilerleyici ve geri dönüşsüz bir beyin hastalığıdır. Hastalıkla ilgili belirtiler genelde 60’lı yaşların ortalarında çıkar. Milyonlarca insan Alzheimer hastalığının neden olduğu bunama ile yaşamakta ve sürekli bakıma ihtiyaç duymaktadır. 1906 yılında Alman hekim Alois Alzheimer’in sunduğu Auguste Deter ...

Huntington hastalığı genetik, ilerleyici, nörodejeneratif bir hastalıktır. El, ayak, yüz ve gövdede istemsiz hareketler, bilişsel fonksiyonlarda ve hafızada gittikçe kötüleşen bozulma (demans) ile karakterizedir. Huntington hastalığında kontrolsüz, düzensiz, hızlı, sarsıntılı hareketler (kore) ile görece yavaş, burulma tarzında istemsiz hareketler (atetoz) meydana gelebilir. Demans (bunama) yer ve zaman algısında ilerleyici kötüleşme, kafa karışıklığı (konfüzyon), kişilik değişikliği, huzursuzluk, ajitasyon gibi bulgular verir. ...

İnme, beyin hasarı ya da Alzheimer gibi beyni etkileyen diğer nörolojik hastalıklarda kişinin hafıza, anlama, dikkat gibi bilişsel fonksiyonları olumsuz etkilenebilir. Kişi hangi yılda olduğunu, nerede olduğunu bilemeyebilir. Yakınlarını tanıyamayabilir. Basit hesaplama işlemlerinde bocalayabilir. Bu durum hasta yakınları arasında endişeye yol açabilir. Bilişsel fonksiyonlardaki bozulma bazen geçicidir. Kişinin genel durumunun iyileşmesi, ayrıca bilişsel alıştırma ve egzersizlerle düzelme gösterebilir. Beyin hasarının ...

İnmeye bağlı felç gelişen hastalarda el, kol ve bacak hareketlerinin geri kazanılması genellikle tahmin edilebilir bir düzende gerçekleşir. İlk günlerde kaslar gevşektir ve istemli hareket hiç olmayabilir. Takip eden gün ve haftalarda kol ve bacak kas gerimi artış gösterir. Kişi kolunu kaldırmak, bacağını çekmek gibi belli hareketleri yapabilmeye başlar. İyileşme evrelerinde ilerledikçe daha ince hareketler yapılabilir hale gelir. 1960’lı yıllarda ...

İnme, beyin hasarı, omurilik felci gibi sinir sisteminde zedelenmeye bağlı vücut işlevlerinde kısıtlanma oluşan hastalıkların iyileşmesinde, hayati tehlike atlatıldıktan sonra en kısa sürede iyi bir fizik tedavi almak çok önemlidir. Mümkün olan en iyi tedaviyi almak için yataklı fizik tedavi merkezi seçmek bazen zor olabilir. Söz konusu hastalıklar genelde daha önceden büyük bir sağlık sorunu olmayan kişilerde aniden gelişir; kişiyi ...

Çocuklarda beyin hasarı belirtileri yetişkinlerdekine benzer olsa da fonksiyonel sonuçları farklı olabilir. Çocuklar ufak yetişkinler değildir, beyinleri gelişmeye devam etmektedir. Çocuklarda beyin yaralanmasının yol açtığı bilişsel bozukluklar ilk dönemlerde aşikar olmayabilir, beyin hasarının sonuçları çocuk büyüdüğünde belirgin hale gelebilir. Beyin hasarı yaşam boyu devam edebilecek zorluklara yol açabilir. Çocuklarda Beyin Hasarı Sıklığı Beyin hasarı veya beyin yaralanması çocuk ve gençlerdeki ...

İnme, felç, beyin hasarı, omurilik yaralanması, MS hastalığı gibi sorunların rehabilitasyonunda iyi bir fizik tedavi merkezinde bulunması gereken kriterler vardır. Hastanız için iyi bir fizik tedavi merkezi seçimi yapmak istiyorsanız şu özellikleri dikkate almanızı öneririz: 1- Rehabilitasyon Ekibi Tıbbın diğer alanlarında olduğu gibi fizik tedavi ve rehabilitasyonda da şüphesiz ki en önemli konu insandır. Alanında tecrübeli ve uyumlu çalışan bir ...

Multiple skleroz, merkezi sinir sisteminde sinir liflerini saran miyelin kılıfın etkilendiği bir nörolojik hastalıktır. Miyelin kılıfın hasarlanmasına bağlı olarak beyin ile vücut arasındaki sinyal iletimi sekteye uğrar ve buna bağlı çok çeşitli şikayetler oluşur. Fizik tedavi multiple skleroz (MS) hastalığında fonksiyonel becerilerin korunması ve en üst düzeyde tutulabilmesi için gereklidir. MS hastalığı kişileri çok farklı şekillerde etkileyebilir, zaman içinde hastalığa ...

Parkinson hastalığı için fizik tedavi, genel tedavi konsepti içinde önemli bir yere sahiptir. Parkinson hastalığı kendine özgü duruş ve hareket bozukluklarına yol açar. Fizik tedavi ve rehabilitasyon ile Parkinson hastalarında hareketlilik, kas kuvveti ve dengede iyileşmeler sağlanabilir ve sonuçta kişinin aktivitelerinde bağımsız olmasına yardım edilebilir. Aerobik egzersizler kalp ve akciğer kapasitesini korumayı sağlar. Egzersiz yapmak depresyonu önleyebilir veya iyileşmesine yardım ...