El Rehabilitasyonu

El rehabilitasyonu el ve/veya kolu etkileyen çeşitli kas, iskelet veya sinir sistemi kaynaklı bozukluklarda, fonksiyonların geri kazanılması ve normal yaşama dönüş için uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleridir.

Kesici veya delici alet yaralanmaları, ateşli silah yaralanmaları, kırıklar, yanıklar, romatizmal hastalıklara bağlı eklemlerde şekil bozukluğu, doğumsal bozukluklar, felçler, ameliyat sonrası iyileşme dönemleri el rehabilitasyonu yapılan hastalık veya durumlardan bazılarıdır.

El rehabilitasyonu ülkemizde genellikle fizik tedavi ve rehabilitasyon doktorunun sorumluluğunda fizyoterapist veya ergoterapist tarafından uygulanır. Ameliyat sonrası uygulanan fizik tedavide ameliyatı yapan cerrahla (ortopedi ya da plastik cerrahi uzmanı) yakın iletişimde olmak gerekir. Ortez-protez teknikerleri ise elin rehabilitasyon sürecine yardımcı atelleri yapar. Görüldüğü gibi el rehabilitasyonu bir ekip çalışması gerektirir. Durumun niteliğine göre ekipte rehabilitasyon hemşiresi, psikolog, sosyal çalışmacı gibi sağlık profesyonelleri de bulunabilir.

El objeleri tutma, kavrama, alet kullanma gibi kuvvet ya da hassasiyet gerektiren çeşitli fonksiyonlar üstlenir. Dış dünyaya etki etmemizin başlıca aracıdır.

El Rehabilitasyonu Yapılan Hastalık ve Durumlar

 • Tendon yaralanmaları
 • Sinir yaralanmaları
 • Damar yaralanmaları
 • Kırıklar
 • Ezilme tipi el yaralanmaları
 • Amputasyon
 • Tümör ameliyatı sonrası
 • Doğuştan elde şekil bozukluğu olması
 • Brakiyal pleksus yaralanmaları
 • İnme, beyin hasarı, serebral palsi gibi beyin kaynaklı el felçleri
 • Omurilik yaralanmasına bağlı el felçleri (tetrapleji eli)
 • Kas hastalıklarına (muskuler distrofi, miyopati vb) bağlı elde fonksiyon kaybı
 • Romatoid artrit gibi romatizmal hastalıklar nedeniyle oluşan şekil bozukluğu ve fonksiyon kayıpları
 • Tendinitler
 • Dupuytren kontraktürü
 • Tetik parmak
 • Yanıklar

El Rehabilitasyonunda Başlıca Konular

 • Ödem tedavisi
 • Ağrının giderilmesi
 • Ortez yapımı ve kullanımı
 • İyileşmenin hızlandırılması
 • Skar dokusu oluşmasının önlenmesi veya oluşmuşsa tedavisi
 • Duyusal aşırı hassasiyetin tedavisi
 • Duyu kayıplarına yönelik terapi
 • Eklem hareket açıklığının normale getirilmesi
 • Kas erimesinin önlenmesi ve kas güçlendirme
 • Fonksiyonel becerilerin yeniden kazanılması

El rehabilitasyonu oldukça incelikli bir konudur. Özellikle tendon ve sinir ameliyatları sonrası doğru zamanda doğru egzersizler yapılmalı ve gereken süre kadar doğru tipte atel kullanılmalıdır. Kişinin egzersizlere erken başlaması ikincil yaralanmalara neden olabilirken geç kalınması halinde eklemde donma (kontraktür), kas erimesi, kompleks bölgesel ağrı sendromu gibi ek sorunlar ortaya çıkabilir ve iyileşme süreci çok gecikebilir. El cerrahisinden sonra normal hayata dönüşte fizik tedavi çoğu kez ameliyatın kendisi kadar önem arz etmektedir.