Bacak Ağrısı Nedenleri

Bacak ağrısı belli belirsiz sızlamadan keskin bıçak saplanır tarzda sancılara kadar değişen şiddet ve tipte olabilir. Kalça ve dizden ayak bileğine kadar farklı bölgelerde ya da tüm bacak boyunca hissedilebilir. Bacak ağrılarının önemli bir kısmı kas-iskelet sistemi kaynaklıdır. Travma, romatizmal hastalıklar veya aşırı kullanım sonucu ortaya çıkabilir. Bel ve sinir sistemindeki sorunlar da bacakta bulgu verebilir. Damar hastalıkları diğer bir olası nedendir.

Bacak ağrıları genelde hafif olup birkaç günde kendiliğinden düzelse de şiddetli ve inatçı ağrılarda doktora başvurmak gerekebilir. Uygun tedavinin ilk adımı tanının doğru konulmasıdır.

Kas Krampları

Bacak ağrılarının önemli bir kısmını kas krampları oluşturur. Kramp esnasında kasların aniden kasılması ile keskin bir ağrı oluşabilir. Kasılan kas kitlesi cilt altında hissedilebilen şişkinlik yapabilir. Bazen çevresinde kızarıklık ve ödem de bulunabilir. Kas yorgunluğu, susuz kalmak (dehidratasyon), alkol tüketimi, çeşitli ilaçlar krampa neden olabilir.

Travma ve Aşırı Kullanım

Aşırı gerilmeden ötürü kas liflerinde zedelenmeler, hatta yırtılmalar olabilir. Strain denilen bu yaralanma türü hamstring, kuadriseps ve baldır (gastroknemius) kaslarında sık görülür.

Kasların kemiğe tutunduğu bağ dokusu lifleri olan tendonlar aşırı kullanım veya ani travmalar sonucu yaralanabilir, ödemlenip iltihaplanabilir. Tendon iltihabına tendilit denir. Bacakta hamstring tendonu ve Aşil tendonu yaralanmaları sık görülür.

Bacak ağrılarının diğer bir nedeni ise bursitlerdir. Kas, tendon ve kemiklerin hareket esnasında sürtünmesini azaltan sıvı dolu kesecikler olan bursa yapıları zedelenme sonucu bursit denilen ağrılı duruma yol açabilir. Bacakta özellikle diz çevresinde bursit gelişebilir.

Aşırı kullanım yaralanmasına bağlı kaval kemiğinde shin splint denilen ağrılı sorun oluşabilir.

Yoğun fiziksel aktivite kaval kemiği ve tarak kemikleri gibi bacak kemiklerinde çatlak ve kırıklara (stres fraktürü) yol açabilir.

Bel Fıtığı ve Diğer Omurga Problemleri

Bel ağrısı ile beraber bacak ağrısı veya kalçadan ayağa kadar yayılan keskin ağrı bel fıtığını veya beldeki sinir köklerini rahatsız eden bel kayması, kanal daralması gibi başka bir omurga sorununu işaret edebilir.

Piriformis Sendromu

Siyatik sinir kalça derininden geçerken bazen burada yer alan piriformis kası içinde veya yanında sıkışabilir. Bel fıtığı ile karışabilen siyatik benzeri bacak ağrısı yapabilir.

Legg-Calve-Perthes Hastalığı

Daha çok ergenlik döneminde ortaya çıkan bu sorunda uyluk kemiğinin baş kısmına giden kan akımı bozulur. Kemik doku kansız kaldığı için ölür ve zaman içinde şekli bozulur. Kalça, uyluk veya dizde ağrı, topallama gibi şikayetler yapar. Çocuk ve gençlerdeki kalça ağrısı için ortopedi doktoruna başvurulmalıdır.

Uyluk Kemiği Başında Büyüme Kıkırdağı Kayması

Çocuklarda görülen bu sorunda uyluk kemiğinin baş kısmında yer alan büyüme kıkırdağı kayar; uyluk kemiğinin baş kısmı boyun kısmından ayrışır. Kalça ağrısına yol açar.

Osgood-Schlatter Hastalığı

Diz kapağını kaval kemiğine bağlayan tendonun zorlanması ile büyüme çağındaki çocuk ve gençlerde dizin altında ağrılı şişlik oluşabilir. Tendonun kaval kemiğinde yapıştığı yerin altında büyüme kıkırdağı çekme kuvveti sonucu ayrılabilir.

Damar Daralması ve Damar Tıkanıklığı

Damar kireçlenmesi olarak da bilinen ateroskleroz, damar duvarlarında yağ ve kolesterol birikimi ile ilişkili olarak kanın geçtiği kısmın daralması sonucunu doğurur. Kan akımı azalınca kaslara ve diğer dokulara yeterli oksijen gidemez, egzersizle şiddetlenen ağrı oluşabilir. Kan akımı damar içine pıhtı atması ve damarı tutan vaskülit gibi romatizmal hastalıklar nedeniyle de bozulabilir. Damar tıkanıklığına bağlı ani gelişen olaylar acil tıbbi müdahale gerektirir.

Toplardamarlarda Pıhtı Oluşumu

Derin ven trombozu (DVT) olarak adlandırılan bu olay uzun süre hareketsiz kalmak, sigara içiciliği, doğum kontrol hapı kullanımı, kalp yetmezliği gibi risk faktörleri zemininde gelişebilir. Bacakta ağrı, şişlik, kızarıklık gibi belirtiler olabilir. Acil bir tıbbi durumdur.

Varis

Toplardamarların genişlemesi, kanın bacakta göllenmesi ile karakterize varis sorunu baldır ve ayak bileklerinde ağrı olabilir. Ağrı uzun süre ayakta durdukça artar, bacağın yükseltilmesi ile hafifleyebilir.

Romatizmal Hastalıklar

Romatoid artrit hastalığında ayak eklemlerinde ağrı, şişlik, tutukluk görülebilir. Ankilozan spondilit ayak bileği, diz, kalça gibi büyük eklemleri tutar. Ayak parmaklarında şişlik (daktilit) yapabilir. Gut hastalığında ayak başparmak kökünde şiddetli ağrı, şişlik ve kızarıklık oluşabilir. Çocuklarda juvenil idiopatik artrit denilen romatizmal hastalık bacak eklemlerinde şişlik ve ağrı ile kendini gösterebilir.

Eklem Kireçlenmesi

Diz, ayak ve kalça eklemi ağrılarının en sık nedenlerinden birisi de kireçlenme olarak bilinen osteoartrittir. Kireçlenme ağrısı genelde aylar veya yıllar boyunca devam eder. Zaman zaman şiddetlenebilir. Eklem hareketi ile sürtünme hissi alınabilir. Diz kireçlenmesinde dizin arkasında ağrılı şişlik (Baker kisti) oluşabilir.

Şeker Hastalığı

Şeker hastalığında sürece bağlı olarak sinir uçları zedelenebilir. Diyabetik polinöropati denilen bu sorun öncelikle ayak ve el gibi vücudun uç kısımlarında yanma, uyuşma tarzında ağrılara yol açabilir. Genelde ayak şikayetleri elden önce başlar.

Kanserler

Bacak kemiklerini veya yumuşak dokuları tutan iyi ve kötü huylu tümörler farklı karakterde bacak ağrısı nedeni olabilir.

Bacak Ağrısı için Ne Zaman Doktora Görünmeli?

Görüldüğü gibi bacak ağrısının çok farklı nedenleri olabilmektedir. Burada sayamadığımız pek çok başka sorun da bacak ağrısı yapabilir. Bazen şikayetler önemsiz ve geçici olsa da bacak ağrısı hayatı tehdit edebilecek önemli bir problemi de işaret ediyor olabilir. Peki ne zaman doktora başvurmak uygundur?

Her iki bacakta şişlik, yürümeyi zorlaştıran ağrı, birkaç günden daha uzun süren veya gittikçe kötüleşen bacak ağrısı, rahatsızlık veren varis durumlarında doktor muayenesi olabilirsiniz. Ateş, bacakta kızarıklık ve şişlik ya da soğukluk ve solukluk olan durumlarda acilen doktora başvurmanız gereken bir sorun olabilir. Bacaklarda şişlik ile beraber nefes darlığı, ani travma sonrası bacakta şiddetli ağrı veya anormal hareket durumlarında da gecikmeden acil servise gitmelisiniz.

Doktor Fizik
2018. DoktorFizik; Beyin, sinir, kas, kemik, omurga ve eklem sağlığı ile ilgili güvenilir, bilgilendirici içerik platformu.