Kol ve boyun ağrısı çok yaygın görülen şikayetlerdir. Bu sorunlar en sık olarak boyun kaslarında gerilme, boyun fıtığı, omuzda tendon sıkışması ya da yırtığı gibi nedenlerle oluşmaktadır. Ancak bazı kişilerde sorun torasik çıkış sendromundan kaynaklanabilir. Torasik çıkış sendromu görece nadir bir durum olması ve spesifik bir tanı testi bulunmaması nedeniyle gözden kaçabilmektedir. Torasik çıkış sendromu (torasik outlet sendromu = TOS) ...

Poland sendromu sağ ve sol göğüs kas asimetrisi yapan nadir bir durumdur. Poland sendromunda vücudun bir tarafındaki kas gelişimi zayıftır. Esas olarak göğüs kaslarını etkiler; bunun yanında aynı taraftaki parmaklarda perde olabilir. Sağ ve sol göğüs kaslarında asimetri yapan Poland sendromu yaklaşık 20,000 kişide bir görülür. Her ne kadar kişide doğuştan itibaren var olsa da çoğu kez ergenlik çağına kadar ...

Göğüs kemiğinde şekil bozukluğu kemiğin dışarı doğru çıkık olduğu pektus karinatum ya da kemiğin içe çöktüğü pektus ekskavatum şeklinde olabilir. Pektus ekskavatum her 400 doğumda bir görülen göğüs kemiğinin içe çökük olduğu bir anormalliktir. Kunduracı göğsü de denilir. Göğüsün dışa çıkıntı yaptığı pektus karinatum (güvercin göğsü) ise 5 kat daha nadir ortaya çıkar. Pektus Ekskavatum Pektus ekskavatum doğumda ya da ...

Kaburga ağrısı veya göğüs duvarında hissedilen ağrı genellikle kaburga kemiklerinin göğüs kemiğine tutunduğu kıkırdak kısımdaki kostokondrit denilen iltihabi durum nedeniyle oluşur. Bu sorun kostosternal sendrom, göğüs duvarı ağrısı veya kostosternal kondrodini gibi isimlerle de anılabilir. Eğer ağrıya şişlik eşlik ederse buna Tietze sendromu denilir. Kostokondrit, etkilenen kaburga ya da kıkırdak dokunun parmakla bastırılması ile şiddetlenen lokalize göğüs ağrısı yapar. Nedeni ...

Göğüs ağrısı olduğunda akla ilk olarak kalp sorunları gelir. Bu nedenle önce acil servis veya kardiyoloji doktoruna başvurulmaktadır. Kalple ilgili muayene ve tetkikler normal sonuçlandığında olası akciğer hastalıkları için hasta göğüs hastalıklarına yönlendirilir. Bazı hastalarda akciğerde de herhangi bir sorun tespit edilemez. Fakat ağrı oradadır. Mide, safra kesesi gibi karın içi organlardaki sorunlar da göğüs ağrısı olarak hissedilebilir. Bu nedenle ...