Erken yaşlarda farklı sebeplerle omurların eğrilmesi ile oluşan skolyoz müdahale edilmemesi durumunda kişinin yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürebilir.

[qode_elements_holder number_of_columns=”one_column” custom_class=”quote-custom”][qode_elements_holder_item advanced_animations=”no”][blockquote text=”Omurga yana doğru 10 derece ve üzerinde eğilirken aynı zamanda kendi ekseni etrafında rotasyona da uğramaktadır. Skolyoz erken yaşlarda ortaya çıkarken özellikle büyüme çağındaki kız çocuklarında diğer çocuklara oranla daha hızlı ilerler.” show_quote_icon=”yes” width=”100%” quote_icon_color=”#fc634a”][/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]

SKOLYOZ

[qode_elements_holder number_of_columns=”one_column”][qode_elements_holder_item advanced_animations=”no” custom_class=”page-exp”]

Sınıflandırma

Deformitenin fikse olduğu ve anatomik değişikliklerin eşlik ettiği skolyoza yapısal; deformitenin fikse olmadığı ve hastanın postür (duruş) değişikliği ile eğriliğin düzelebildiği tipine ise yapısal olmayan skolyoz denir.

Yapısal skolyozların %80’i idiopatik (nedeni bilinmeyen) skolyozdur. İdiopatik skolyozda omurgada eğrilik C veya S şeklinde olabilir. İkinci en sık görülen yapısal skolyoz tipi kas ve sinir sistemi hastalıklarından kaynaklanan Nöromusküler skolyozdur. Anne karnında gelişim sırasında ortaya çıkan omurga anomalilerine bağlı oluşan üçüncü en sık görülen tip ise Konjenital skolyozdur.

 

Nedenleri

Hastalığın görülmesinin temel nedeni çoğunluklukla saptananamamakla birlikte; darbe sonrası travma, omurgada enfeksiyon, romatizmal hastalıklar, tümörler, bağ dokusu bozuklukları ile serebral palsi, çocuk felci gibi sinir ve kas sistemi hastalıklarının da skolyoza neden olabildiği bilinmektedir. Skolyozun diğer bir nedeni ise doğuştan gelen yapısal bozukluklardır.

Tesadüfen bir röntgen filminde veya sağlık taraması sırasında teşhis edilmezse ilk aşamalarında genelde anlaşılmayan skolyoz, ileri safhalarda genelde aile tarafından çocuğun fizyolojisindeki bozukluk ile fark edilir. 

 

Tanı Nasıl Koyulur?

Tanı çoğunlukla fizik muayene ile koyulabilir. En göze çarpan belirtisi iki omuz arasındaki seviye farkıdır ve sırta karşıdan bakıldığında omurgadaki asimetri göz ile fark edilebilir. Hasta öne doğru eğildiğinde bir tarafa doğru daha fazla eğilme ve kaburganın kabarıklığı (kaburga paketi) gözlemlenir. Tanıyı doğrulamak, eğriliğin tipini ve derecesini saptamak için röntgen filmi çekilir. Skolyoz saptanma yaşına göre röntgen belirli aralıklarla takip için tekrar edilir. 

 

Tedavi

Tedavide kılavuzlarda belirlenmiş takip kriterleri dikkate alınmalıdır. Tanı konulma yaşına göre ilerleme risk hesaplamaları yapılarak tedavi programları belirlenir. Tedavi skolyozun derecesi ve ilerleme riskine göre belirli aralıklarda takip, çeşitli korse uygulamaları, kişiye özel skolyoz egzersiz ve rehabilitasyon programları ile cerrahi uygulamaları içerir.

Skolyoz çocukluk ve ergenlik döneminde büyüme hızının artmasıyla ilerleme gösterebilir. Kimi hastalarda sadece takip gerekirken, eğrilikte hızlı ilerleme durumlarında korseleme ve cerrahi yöntemler tercih edilebilir. Skolyoz tedavisinde tedavi seçenekleri belirlenirken hastanın tanı yaşı, skolyoz derecesi, radyolojik izlem sırasında derece artış hızı, muayene bulgularına göre karar verilmelidir.

[/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]