Felçli Hastalar İyileşir mi?

Türkiye’de her yıl 250,000 yeni inme vakası oluyor. Her sene yaklaşık 40,000 kişi inme nedeniyle ölüyor. Ülkemizde inme sonrası yaşamına devam eden 2 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor. İnmelerin bir kısmı tamamen düzelir, ancak üçte birinde hasta başkalarının desteğine muhtaç hale gelir. Felçli hastalar iyileşir mi sorusu hastaları olduğu kadar hasta yakınlarını ve toplumun tümünü de ilgilendiriyor.

Felçli hastalar iyileşir mi?

Felçli bir hastanın tam olarak iyileşeceği ya da iyileşmeyeceği kesin olarak söylenemez. Her hasta için iyileşme potansiyeli vardır. Felce bağlı sekel olarak adlandırılan fonksiyon yitiminin iyileşmesinin şu an için bilinen tek yolu rehabilitasyondur. Rehabilitasyon erken dönemde en yüksek hızda iyileşmeye yardım etse de, geç dönemde, örneğin inmeden sonra 3 yıl geçmiş olsa bile tedavi ile yeni kazanımlar elde edilebilir. Tedavi ancak siz bıraktığınızda durur.

Felçli hastaların iyileşme hızı bilinebilir mi?

Her felçli hastanın iyileşme hızı kendine özgüdür. Bazı hastalar haftalar, bazıları aylar içinde iyileşirken bazıları için iyileşme süreci yıllar alır. Bazı felçli hastalar tamamen iyileşirken bazılarında belli oranda fonksiyonel kayıplar yaşam boyu devam edebilir. Ancak tam iyileşme olmasa bile kişinin günlük yaşamında kendine yetmesi hatta iş yaşamına dönmesi sağlanabilir.

İyileşme hızını öngörmede inme şiddetini ölçen “Ulusal Sağlık Enstitüsü İnme Ölçeği (NIHSS)” kullanılabilir. Bu ölçekte 1-4 puan minör inme (kısmi felç), 5-15 puan orta şiddette inme, 16-20 puan orta-ağır inme ve 21-42 puan ağır (masif) inme olarak sınıflanır. Kısmi felçlerin (minör inme) 3-6 aylık rehabilitasyon ile tama yakın iyileşebildiği söylenebilir. Orta şiddette inmelerin bir kısmı bir yıl içinde iyileşirken diğer kısmının iyileşmesi birkaç yıl alabilir. Masif inmelerde ise iyileşme süreci daha zordur. Masif inme geçirmiş bir kişinin günlük yaşamında kendine yetebilir hale gelmesi on yıldan fazla zaman alabilir veya tam iyileşme sağlanamayabilir. Burada bahsettiğimiz süreler sadece bir tahmin olup belirli bir hastanın tedavi süreci daha kısa ya da daha uzun zaman alabilir.

İlginizi çekebilir: Kısmi Felç Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Felçli hastalarda hangi sorunlar tedavi edilebilir?

Felç geçirmiş hastada hareket becerileri, kuvvet ve koordinasyon, bilişsel beceriler (hafıza, dikkat, problem çözme), konuşma, yutma, görme, denge fonksiyonu fizik tedavi ve rehabilitasyon ile geliştirilebilir. Fizik tedavi ile hastadan hastaya değişmekle beraber kendine bakım (beslenme, traş olma, saçını tarama, banyo yapma, tuvalete gitme, giyinme vb), mobilite (yataktan tekerlekli sandalyeye geçme, yürüme veya tekerlekli sandalye kullanma vb), sosyal etkileşim ve meslek yaşamına dönüş açısından felç geçiren hastaların iyileşmesi hedeflenir.

Felçten sonra geçen zamana bağlı olarak tedavi hedefleri

Felçten sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci genelde akut dönem, rehabilitasyon servisinde yatarak tedavi dönemi ve ayaktan takip dönemi olarak 3 aşamaya ayrılır. Bu dönemlere göre tedavi hedefleri değişebilmektedir.

Felçten sonraki akut dönem tedavide amaçlar

 • Tekrar inme geçirmenin önlenmesi
 • Hayati bulguların takibi
 • Yutma fonksiyonunun değerlendirilmesi, yeterli beslenmenin sağlanması
 • Mesane ve bağırsak fonksiyonunu değerlendirilmesi
 • Felce bağlı yeni sorunların (komplikasyonların) önlenmesi
 • Hastanın hareket ettirilmesi
 • Kendine bakım aktivitelerine başlamaya teşvik edilmesi
 • Hasta ve ailesine psikolojik destek ve eğitim verilmesi
 • Rehabilitasyon hedefleri ve uygulama şeklinin belirlenmesi

Fizik tedavi ve rehabilitasyon servisinde yatarak tedavide amaçlar

 • Rehabilitasyon hedeflerini belirlemek, tedavi planını oluşturmak ve ilerleme şeklini takip etmek
 • Duyu ve hareketle ilgili bozuklukları tedavi etmek
 • Fonksiyonel hareketi ve bağımsızlığı arttırmak
 • Komplikasyonları önlemek ve tedavi etmek
 • Genel sağlık durumunu takip etmek
 • Taburculuk planı (ev ortamının güvenli olmasının sağlanması, aile veya bakıcıların eğitimi, takip planı)
 • Topluma yeniden katılımın sağlanması

Ayaktan takipte amaçlar

 • Hastanın topluma yeniden katılımına yardım etmek
 • Aile veya bakıcıların işlevlerini iyileştirmek
 • Hasta bakımının devamlılığını koordine etmek
 • Sağlık ve güvenliği geliştirici tedbirler ile tekrar hastane yatışı ihtiyacını önlemek
 • Hobi veya mesleki eğitimlere yönlendirmek, sosyal destek sağlamak

Kaynaklar

Doktor Fizik
2018. DoktorFizik; Beyin, sinir, kas, kemik, omurga ve eklem sağlığı ile ilgili güvenilir, bilgilendirici içerik platformu.