fbpx

Koronavirüs' ün (COVID-19) bazı bireylerde inme, bilinç bulanıklığı, nöbet ve koku kaybı gibi nörolojik durumlara ...

İnme, en basit ifadesiyle kan akımı olmaması nedeniyle beyin dokusunun hasar görmesidir. İnmenin temel olarak ...

Özellikle damar tıkanıklığı-darlığı olan kişilerde GİA geçirmek, inmenin habercisi olabilir. Bu kişiler inme geçirme açısından ...

Beynin, ihtiyacı olan kan dolaşımını alamadığı acil tıbbi bir durumdur. İnme, başlıca iki nedenle oluşur: ...

Felç, inmeye bağlı oluşan bir vücut yarısındaki kısmi veya tam güçsüzlüktür. Felç tedavisinde gereken yoğunluğa ...

Bacaklarda üşüme hissi, sık karşılaşılan yakınmalardan biridir. Bacaklarda üşüme hissinin nedenini belirleyebilmek için doktorun ayrıntılı ...

Türkiye’de her sene 250,000 yeni inme vakası görülürken inme sonrası felçle yaşayan 2 milyon kişi ...

Beyin hasarı geçirmiş kişilerin üçte ikisinde alkol istismarı veya riskli içicilik olduğu görülmüştür. Tüm beyin ...

Beyin hasarı fiziksel, bilişsel ve davranışsal bozukluklara neden olan önemli bir klinik tablodur. Düşme, trafik ...

Kauda ekuina sinirleri bacaklar ve pelvik bölgedeki organlar ile beyin arasında iletişim sağlar. Eğer bu ...