İnme her yaşta ve herhangi bir zaman oluşabilir. Daha çok yaşlı hastalığı olarak bilinmesine karşın tüm inmelerin dörtte biri 65 yaşın altında meydana gelir. Hamilelikte inme sık görülmez ancak hamileliğin getirdiği özel durumlar inme riskinde artışa yol açar. Her 100.000 kadından 30’unda hamilelik sırasında inme olur. Gebeliğin son dönemleri ve doğum sonrası dönem riskin en çok arttığı zamanlardır. Hamilelik aynı ...

Beyincik felci veya serebellar inme tüm inmelerin %2 kadarını oluşturur. Bu nedenle fazla bilinmeyen bir durum olduğu söylenebilir. Oysa ki beyinciğin etkilendiği inmelerde diğer inmelere göre çok farklı belirtiler oluşur. Bu farklı belirtiler iyileşme sürecini de karmaşıklaştırır. Beynin kan dolaşımının bozulduğu (damarların tıkandığı veya kanadığı) bir hastalık olan inmede yüzün bir yarısında düşme (yüz felci), bir taraf kol ve bacakta ...

İnme, beyin kan dolaşımının bozulması ile ortaya çıkan bir sorundur. İnmenin kişiyi nasıl etkileyeceği beynin hangi kısmının ne ölçüde hasara uğradığı ile ilişkilidir. Beyin, beyincik, beyin sapı ve omurilik merkezi sinir sistemini oluşturur. Merkezi sinir sisteminin farklı organları farklı görevler üstlenmiştir. Beyin sapı beyin ve omurilik arasında yer alır. Solunum, kalp atımı, kan basıncı, uyanıklık (bilinç) gibi hayati işlevleri kontrol ...

İnme, yaşlıları etkileyen bir hastalık olarak bilinse de aslında her yaşta görülebilen bir sorundur. Çocuklarda inme, yetişkinlerden farklı nedenlerle oluşmaktadır. İnme beynin bir kısmına giden kan dolaşımının bozulması ile karakterize bir sorundur. Damar tıkanması ya da beyin kanamasına bağlı gelişebilir. Yetişkinlerde damar tıkanmasına bağlı inmeler (iskemik inme) tüm inmelerin %85’ini oluştururken çocuklarda damar tıkanıklığı ve beyin kanamasının görülme sıklığı birbirine ...

Bir kere inme geçiren bir kişinin ikinci defa inme geçirme riski artmaktadır. Her ne kadar bu hastaların ikinci defa inme geçirmesini önlemek için ilaç tedavileri başta olmak üzere önlemler alınsa da bazen her şeye rağmen iyileşme yolundaki inme hastası ikinci kez inme geçirebilmektedir. İnme beyinde damar tıkanıklığı, beyne pıhtı atması veya beyin kanaması sonucu ani gelişen beyin hasarıdır. Hayatı tehdit ...