Sırtta Yanma Neden Olur? Sırtta Yanmaya Sebep Olabilecek Rahatsızlıklar

Sırtta yanma, boyunda enseden sırta inen yanma hissi gibi şikayetler fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniklerine başvurularda sık bahsedilen sorunlardandır. Sırtta yanma sürekli veya ara ara olabilir. Enfeksiyondan kireçlenmeye dek çok farklı nedenlere bağlı ortaya çıkabilir. Sırtta yanma hissi ağrı, tutukluk ve kramp gibi şikayetlere eşlik edebilse de onlardan farklı bir niteliğe sahiptir. Ağrı, tutukluk gibi şikayetler genelde kas-iskelet sistemi sorunlarına bağlıyken yanma hissi sinir ucu etkilenmesini işaret eder. Bu etkilenme sinir iltihabı, sıkışması veya gerilmesi gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Bazen kemikleri birbirine bağlayan ligamentlerin gerilmesi veya yırtılması da yanıcı ağrılara yol açabilir.

Sırtta Yanma Hissine Neden Olabilen Hastalıklar

Sinir Sıkışması veya Tuzaklanması

Omurilikten çıkan sinirler birkaç farklı nedenle sıkışabilir ve yanma hissine yol açabilir.

Boyun fıtığı ve bel fıtığı: Omurga kemikleri arasında süspansiyon sağlayan disklerin olması gereken yerden dışarı taşması ile bel ve boyun fıtıkları oluşur. Fıtıklar sinir kökü sıkışmasına yol açabilir. Bunun sonucunda boyun veya belde yanma hisleri oluşabilir, bu hisler kol ve bacaklara yayılabilir.

Omurilik kanalı daralması (bel kanal daralması, boyun kanal daralması): En sık olarak yaş nedeniyle oluşan kireçlenmeye bağlı olarak sinir köklerinin çıktığı delikler daralarak sinir sıkışması oluşabilir.

Tümörler: Omurilik komşuluğunda ortaya çıkan tümörler sinir sıkışması yapabilir.

Brakiyal Pleksus Gerilmesi

Omuriliğin boyun kısmından çıkan sinir kökleri boyunda demetler halinde yeniden organize olarak kola gider. Bu sinir demeti yapısına brakiyal pleksus denir. Başımızın bir yana zorlayıcı şekilde döndüğü esnada karşı taraftaki kolumuzun omuzdan aşağı doğru çekilmesi ile (örneğin futbolda ikili mücadele sırasında) brakiyal pleksus gerilmesi oluşabilir. Bu durumda boyun, omuz ve kolda yanma hissi, uyuşma, karıncalanma, kolda güçsüzlük gibi belirtiler görülebilir.

Kas Gerilmesi veya Burkulmalar

Gerilme veya burkulmalar ve buna bağlı oluşan kas lifi veya ligament yırtılmaları boyunda, ensede, sırtta yanma hissi yapabilir. Bu durumlarda ağrı genelde boyun, sırt veya omuzlarda kalır ve kollara yayılmaz. Boyun veya bel tutukluğu olabilir. Whiplash yaralanması başın hızlıca öne ve arkaya hareket ettiği özel bir yaralanma şeklidir; trafik kazalarında oluşabilir. Whiplash yaralanması boyunda ve sırtta yanma yapabilir.

Zona Hastalığı

Su çiçeği hastalığına yol açan varisella zoster virüsü vücutta on yıllarca uykuda kalabilir. Bazı kişilerde virüs nedeni tam bilinmeyen şekilde aktive olur ve zona hastalığına yol açabilir. Gövdede kuşak gibi kabarcıklı döküntüler ve sırtta yanma hissi yapabilir. Pek çok kişide cilt döküntüleri iyileşse de ağrı devam edebilir. Buna post-herpetik nevralji denilir.

Radikülit

Bel fıtığı veya omurganın arka kısmındaki faset eklemlerin kireçlenmesi (artriti) ile ortaya çıkan bir durumdur. Beldeki sinir uçları zedelenir; keskin ve yanıcı tarzda ağrı oluşabilir. Ağrı sırt ve belden kalça ve bacaklara yayılabilir. Pozisyon değiştirme ile hafifleyip artabilir.

Fibromiyalji

Fibromiyaljinin kesin nedeni ve oluş şekli bilinmese de beyin ve merkezi sinir sisteminin ağrı algısının bozulması ile ilişkili olduğu kabul edilir. Fibromiyaljide yaygın ağrı, özellikle kas ağrısı olur. Bel ve sırt ağrısı da sıktır. Hastalar ağrıyı sıklıkla yanma şeklinde tarif eder.

Lyme Hastalığı

Türkiye’de pek bilinmeyen Lyme hastalığı kas ve eklem ağrıları, aşırı yorgunluk gibi belirtiler verebilir. Lyme hastalığı kene ısırığından bulaşır. ABD’de yaygın bilinen bir hastalık olmasına karşın ülkemizde bildirilen vaka sayısı azdır. Lyme hastalığı sinir sistemini etkilediğinde omurilikten çıkan sinir uçlarının iltihaplanmasına yol açabilir ve bu da sırtta yanma hissi yapabilir. Lyme hastalığı genelde birkaç hafta kullanılan antibiyotik ile tedavi edilir.

Multiple Skleroz (MS)

Multiple skleroz omurilik ve beyindeki sinir dokusunda ve sinir liflerini saran yalıtım görevi gören miyelin kılıfta hasara neden olan bir hastalıktır. Bu hasar beyin ile vücut arasındaki sinyal iletimini ve sinyallerin sinir devrelerinde işlenmesini olumsuz etkiler.

Multiple skleroz hastalığında kas zayıflığı, kas sertliği, kol ve bacaklarda uyuşma ve karıncalanma hisleri, ağrı gibi şikayetler görülür. Ağrı daha çok kol ve bacaklarda olsa da sırtta da hissedilebilir ve yanma şeklinde olabilir.

Menenjit, Ensefalit

Menenjit beyin zarlarının, ensefalit ise beyin dokusunun enfeksiyonudur. Yüksek ateş, bilinç bulanıklığı, ense sertliği gibi belirtiler yanında sırtta yanma hissi de yapabilir. Bu enfeksiyonlar hayatı tehdit edecek kadar önemli olabilir, hemen tıbbi yardım almak gerekir.

Yanıklar

Güneş yanıkları başta olmak üzere kimyasal veya elektriksel yanıklar etkiledikleri bölgede yanma hissine yol açabilir.

Doktor Fizik
2018. DoktorFizik; Beyin, sinir, kas, kemik, omurga ve eklem sağlığı ile ilgili güvenilir, bilgilendirici içerik platformu.