DoktorFizik
Instagram
Nörorehabilitasyon ve Ağrı Tedavisi [email protected] | 0542 215 80 80
 

El Kol Laboratuvarı

El ve kollarında fonksiyon kaybı gelişen hastaların cisimleri kavrama, giyinme, yemek yeme gibi temel faaliyetleri yeniden yapabilmesini sağlamayı amaçlar. El-kol rehabilitasyonu için robotik rehabilitasyon ve geleneksel rehabilitasyon yöntemleri kullanılır.

El-kol işlev kaybı görülen vakalarda robot destekli el-kol rehabilitasyonu sayesinde hastanın günlük hayata dönüşü ve dolayısıyla da iyileşme sürecindeki motivasyonunda ciddi bir ilerleme görülür.

ROBOTİK EL-KOL REHABİLİTASYONU

İnme, omurilik yaralanması, beyin hasarı gibi durumlarda el ve kollarda oluşabilen fonksiyon kaybını gidermek için uygulanan rehabilitasyon yöntemleri arasında; gelişen teknoloji ile birlikte sanal gerçeklikten (VR) faydalanan robotik rehabilitasyon cihazlarının kullanıldığı robotik rehabilitasyon başı çekmektedir. 

ARMEO POWER EL-KOL ROBOTU

Kliniğimizde el-kol rehabilitasyonu için kullanılan robotik cihaz Armeo Power’dır.

 

Felçli hastaların ellerini yeniden kullanmalarını sağlamak için terapist eşliğinde uygulanan geleneksel rehabilitasyonun bazı kısıtlılıkları vardır. Ağır felçli hastalar tedaviye yeterince katılım gösteremeyebilir, hastanın motivasyonu düşük olabilir. Fizyoterapistle birebir yapılan egzersizlerde tekrar sayısı istenildiği kadar çok olamayabilir. Tedavinin yoğunluğu ve süresi terapistin genel iş yüküne bağlı olarak sınırlanabilir. Hastanın performansı hakkında anlık ve sürekli ölçülebilir geri bildirimler alınması zor olabilir. Robotik el rehabilitasyonu bu kısıtlılıkları aşmak için geliştirilmiştir. Robotik yardımlı el-kol rehabilitasyonu ile tekrarlanan hareketler beyin omurilik ve kaslar arasındaki bozulmuş olan sinyal akışının yeniden kazanılmasını sağlar. Bu tedavi ile kaslar kuvvetlendirilir, hareketsizliğe bağlı ödem azaltılır ve eklem kısıtlılıkları önlenir. En önemli ve nihai hedef ise beynin plastisitesini uyararak yitirilmiş el ve kol fonksiyonları kişiye geri kazandırılır.

 

Armeo Power robotik cihazı ile felçli hastalar erkenden yoğun tedaviye alınabilmektedir. İnme geçiren hastalarda ilk 3 ay beyin kendi iyileşme mekanizmalarını devreye sokar yani plastisitesi yüksektir. Bu kıymetli dönemde iyi planlanmış, hedefe yönelik yoğun rehabilitasyon en yüksek düzeyde iyileşmenin anahtarıdır. Armeo Power el-kol robotu bu hedefin gerçekleştirilmesi için özel olarak tasarlanmış bir cihazdır. İlk 3 ay inme rehabilitasyonunda altın değerde olsa da kapsamlı ve yoğun rehabilitasyon ile üzerinden yıllar geçmiş inme ve felçlerde bile fonksiyonel kazanımlar elde etmek mümkündür.

 

Armeo Power cihazında hastanın hareketi ne zaman yapamadığını algılayabilen sensörler ve akıllı algoritmalar vardır. Böylece egzersizin amacına göre cihaz hastaya ihtiyacı kadar yardım eder. Kol ve elini hiç hareket ettiremeyen hastalarda tama yakın hareket desteği sağlarken kişinin el ve kol fonksiyonu geliştikçe cihaz yardımını azaltır. İhtiyaca göre verilen bu destek hastanın tedaviye katılımını ve motivasyonunu arttırır, beyni hareketi yeniden öğrenme açısından kuvvetli şekilde uyarır.

 

Armeo Power kol rehabilitasyonu için ticari kullanıma girmiş ilk robotik dış iskelettir. Üç boyutlu egzersize izin verecek ölçüde tasarlanmıştır. Böylece ekleme spesifik (tek boyutlu) hareketlerin yanında günlük yaşamda kişi için daha anlamlı olan 3 boyutlu hareketlerin pratiğinin yapılmasına da izin verir. Cihaz hem sol hem sağ kol hem de el için kullanılabilir. Omuz, dirsek ve el bileği eklemlerine hareket yaptırılabilir. Cihazla entegre çok sayıda oyun benzeri uygulama mevcuttur. Böylece hasta egzersizleri yapmaya motive edilirken hemen performansı hakkında geri bildirim alabilmektedir.

 

Robotik fizik tedavi cihazlarının kullanılması ile fizyoterapistlerin üzerindeki fiziki iş yükü azalır. Böylece dikkatlerini hastanın performansına, hareketlerinin değerlendirilmesine, terapilerin planlanıp yönlendirilmesine verebilirler. Bu da genel olarak rehabilitasyon seansı süresinin daha verimli ve kaliteli geçmesini sağlar.

 

Cihaz hastanın tedavi seansındaki hareketlerini sensörleri ile kaydeder. Hangi hareketi ne ölçüde yapabildiği, ne kadar yardım gerektiği dökümante edilir. Böylece tedavi hastanın en çok ihtiyaç duyduğu hareket yönü ve açılarına odaklanabilir.

 

Armeo Power robotik cihazı, el kavrama fonksiyonunu geliştirmeye yönelik aparatı da opsiyonel olarak içermektedir. Böylece omuz ve dirseklerden ihtiyaç kadar destek verilerek kişinin uzanma ve el kavrama becerisi geliştirilebilir. Bu egzersizler için de özel tasarlanmış bilgisayar oyunu benzeri arttırılmış gerçeklik uygulamaları mevcuttur.

 

Felçli el rehabilitasyonunda robotik cihazlar geniş tedavi konseptinin bir parçasıdır. Yani fizyoterapist eşliğinde el rehabilitasyonu, iş uğraşı tedavisi ve ergoterapi uygulamaları, botulinum toksin A enjeksiyonu ile spastisite tedavisi, ortezleme, elektrik stimülasyonu gibi yöntemler birbiriyle entegre uygulandığında hasta için en iyi sonuçlar elde edilir.