DoktorFizik
Instagram
Nörorehabilitasyon ve Ağrı Tedavisi [email protected] | 0542 215 80 80
 

Robotik Fizik Tedavi Teknolojileri

Robotik fizik tedavi teknolojileri özellikle inme – felç tedavisi, kafa travması – beyin hasarı ve felç tedavisi, omurilik hasarı ve felç tedavisi gibi durumlarda yoğun ve etkili fizik rehabilitasyon uygulamak için kullanılmaktadır. Bu hastalıklar dışında yürüme, denge kusuru, el kol kullanım güçlüğü oluşturan birçok nörolojik ve ortopedik hastalıkta da robotik fizik tedavi – robotik rehabilitasyon uygulanmaktadır.

Robotik fizik tedavi teknolojilerinde, sanal gerçeklik ile hasta motivasyon ve katılımını arttırmak için hedeflenen fonksiyonları geliştirmeye yönelik özel amaçlı oyunlar ve grafik görseller kullanılabilir.

ROBOTİK FİZİK TEDAVİ TEKNOLOJİLERİ

Robotik yürüme, bilgisayarlı denge eğitimi, robotik el kol kullanım sistemleri sıklıkla sanal gerçeklikle entegre bir şekilde kullanılır. Böylece egzersizler hasta için anlamlı ve eğlenceli hale gelir. Robotik teknolojiler egzersizlerin erkenden, güvenli ve yoğun şekilde uygulanabilmesine imkan verir. Bu sistemler aynı zamanda hastadaki gelişmenin düzenli şekilde kaydedilmesi ve takibini sağlar.

 

El-Kol Robotu Armeo Power

 

El ve kolda felç yapan sinir sistemini etkileyen hastalıklarda, el fonksiyonunun geri kazanılması için el-kol robotu çeşitli avantajlara sahiptir. Fizik tedavi hareketleri sürekli aynı yüksek standartta uygulanabilir. Terapistin yorulması söz konusu olmadığından bol tekrar yapılabilir. Sanal gerçeklik uygulamaları ile el egzersizleri amaca yönelik kurgulanabilir. Her seanstaki başarı cihaz tarafından ölçülebilir. Fizyoterapist üzerindeki fiziki iş yükü azaldığı için ince noktalara gösterilen dikkat arttırılabilir. Armeo Power el-kol robotu hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

Robotik Yürüme Sistemleri

 

Robotik yürüme sistemleri erken dönem pasif yürüme robotu – robotik yatak ve ileri dönem aktif yardımlı yürüme robotu olmak üzere 2 ana başlıkta toplanabilir.

 

Bu alanda dünyada lider firmaların başında Hocoma gelir. “Lokomat Pro with Free D” halihazırda fizyolojik yürümeye yakın en gelişmiş yürüme robotudur. Erigo Pro ise robotik yatak – robotik destekli dik durma ve yürüme sistemi olarak alanında nadir sistemlerden biridir.

 

Hocoma Lokomat yürüme robotu kişinin güvenli bir şekilde ayağa kaldırılması ve normal yürüme şekline en yakın biçimde yürüme egzersizlerinin yaptırılmasını sağlar. Yürüme robotu ile ilgili daha geniş bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

Robotik Yatak (Erken Dönem Pasif Destekli Yürüme Robotu – Erigo Pro)

 

İnme, beyin hasarı, omurilik yaralanması gibi nörolojik sorunlarda hastalar ilk dönemlerde yatağa bağımlı kalabilmektedir. Yatakta birkaç hafta yatmak kalp ve dolaşım sisteminin zayıflamasına, kas ve kemik erimesine, bağırsak hareketlerinin azalmasına yol açar. Depresyon riskini arttırır. Bu sorunlarla karşılaşmamak için kişinin bir an önce ayağa kaldırılması ve hareket ettirilmesi gerekir. Geleneksel fizik tedavi yöntemleri olan tilt table ve manuel eklem hareket açıklığı egzersizleri ile karşılaşılan zorlukları aşmak için robotik yatak teknolojisi geliştirilmiştir.

 

Geleneksel Yöntemler: Tilt Table ve Manuel Fizik Tedavi

 

Hastayı dik konuma getirmek için uzun süredir yaygın şekilde kullanılan “tilt table” cihazında bacak hareketi yaptırılamaz; bu nedenle kas-iskelet ve dolaşım sistemine faydası kısıtlıdır. Tilt table ile kaldırılan hastalarda tansiyon düşmesi sorunu çok sık ortaya çıkmaktadır. Kalp ve dolaşım sistemindeki dengesizlikler tedavi süresini kısıtlamaktadır.

 

Bacak eklemlerine hareket sağlanması için yatağa bağımlı hastalarda en pratik yöntem terapistin manuel yani ellerini kullanarak hareketler yaptırmasıdır. Ancak hasta egzersiz yatağında yatay pozisyonda iken terapistlerin elle bacak hareketleri yaptırması dik pozisyonun sağladığı kardiyovasküler faydayı içermez. Terapistlerin fiziken yorulması nedeniyle sınırlı süre uygulanabilir.

 

Robotik Yatağın Avantajları

 

ErigoPro robotik yatak teknolojisi inme, beyin hasarı, omurilik felci gibi kişinin ayakta durma ve yürüme becerisini bozan ağır nörolojik sorunlarda erken dönemde fizik tedavinin etkili şekilde başlamasını sağlar. Hastayı hem dik konuma kaldırır hem de bu sırada bacaklarına hareket yaptırabilir. Yatağa bağımlı hale gelmiş hastaların hareketlere başlaması erken dönemde zor olmaktadır. Bu döneme özel üretilmiş Erigo robotik yatak cihazı ile hasta güvenli bir şekilde dik konuma getirilir ve yoğun ayak hareketlerine başlanabilir.

 

Robotik yatak ile yürüme döngüsünü simüle eden bacak hareketleri kas ve sinirleri uyararak bacak damarlarına pompa etkisi yapar. Böylece kanın kalbe geri dönüşü hızlanır, kan bacaklarda birikmez. Hastalar tilt table’da dik konuma getirildiklerinde sıklıkla kan basıncı düşüklüğü (hipotansiyon) yaşanmaktadır. Çünkü tilt table’da kişi hareketsizdir. Robotik yatakta ise hem merkezi sinir sistemine yürüme sinyalleri gönderilerek hareketlerin geri kazanılması için uyarıcı etki sağlanır, hem de kalp ve dolaşım sisteminin kapasitesi arttırılır.

 

Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonu ile Beraber Robotik Hareket

 

Robotik hareket teknolojisi fonksiyonel elektrik stimülasyonu ile beraber uygulanabilir. Bu durumda robotik bacak hareketleri ile koordineli olarak uygun zamanda doğru bacak kasları elektrik stimülasyonu ile uyarılarak kasılmaları sağlanır. Böylece kan dolaşımı ve tansiyon üzerine olumlu etkiler artmaktadır. Uzun süre yatan hastalarda, nörolojik sorunlara bağlı yürüyemeyen kişilerde “ortostatik hipotansiyon” denilen pozisyona bağlı tansiyon düşmesi problemi görülebilmektedir. Yani kişi oturtulmaya ya da ayağa kaldırılmaya çalışıldığında gözlerde kararma, bilinç kaybı gibi tansiyon düşmesi belirtileri oluşur. Bu sorun yoğun rehabilitasyona engel olabilir. Fonksiyonel elektrik stimülasyonu ile kombine robotik yatak cihazı ErigoPro, tansiyon düşmesi problemi ile karşılaşmadan erkenden yoğun fizik tedaviye başlamayı sağlar.

 

Erkenden Ayağa Kalkmak ve Hareketlere Başlamak Gerekiyor

 

Ağır inme, beyin hasarı ya da omurilik yaralanması geçiren kişi bazen genel durumu toparlayana kadar haftalarca yatakta kalabilmektedir. Bu durum vücut algısının bozulmasına, depresyona zemin hazırlar. Bağırsak hareketlerinin azalması, tansiyon kontrolünün bozulması, kas ve kemik erimesi yatakta kalmaya bağlı şiddetlenen diğer sorunlardır. Hastanın sadece dik konuma getirilmesi bile moral ve motivasyonunun artmasına yardım eder. Çevreyle ilişkisi kuvvetlenir. Buna bir de kombine kas stimülasyonu ve bacak hareketleri eklendiğinde dolaşım sistemi ve kas-iskelet sistemi açısından elde edilen yararlar en üst düzeye çıkar.

 

Fizik tedaviye ne kadar çabuk başlanırsa hastanede yatış süresi o derece kısalmakta ve fonksiyonel kazanımlar artmaktadır. Robotik teknolojiler erken fizik tedaviyi oldukça kolaylaştırır. Cihazsız bir şekilde hastanın ayağa kaldırılması çoğunlukla birden fazla terapistin kuvvetine ihtiyaç duyar. İnsan gücüne dayanan tekniklerde hastanın düşme yaralanma riski daha fazladır ve egzersizler fazla uzun süre devam ettirilemez. Rehabilitasyonda robotik teknolojiler bu anlamda daha güvenli ve etkili tedavi sağlamaktadır.