DoktorFizik
Instagram
Nörorehabilitasyon ve Ağrı Tedavisi [email protected] | 0542 215 80 80

nörobilim Tag

  • All
  • Ağrı Tedavisi
  • Başarı Hikayeleri
  • Basın
  • Beyin Hasarı
  • Fizik Tedavi
  • Hastalıklar
  • İnme
  • Sağlıklı Yaşam
  • Tedaviler

Ayna nöronlar bir hayvan hem hareket ederken hem de başka bir hayvanın aynı hareketi yapışını gözlemlerken aktive olan nöronlardır. Yani nöron başkasının davranışını ayna gibi yansıtır, gözlemci eylemi yapanmış gibi...

Başlangıcından beri nörobilim hayvan modellerinden yararlanmıştır. Nöronların çalışmasını ve davranışlarını anlamak için meyve sineklerinden makak maymunlarına kadar çok çeşitli türde hayvanlarla deneyler yapılmıştır. Bu çalışmalar beynin hem normal çalışması hem...

Bilim kurgu filmlerinde mükemmel biçimde yeniden şekillendirilmiş beyinler önemli bir endişe kaynağıdır. Günümüzde genetik mühendislik, yapay zeka ve beyin stimülasyonu yöntemleri ile bu hayal yavaş yavaş gerçeğe yaklaşıyor. Beyni sıfırdan...

Yaratıcılığı düşündüğümüzde aklımıza ilk olarak sanat gelir. Yazarların, ressamların, aktörlerin yaratıcı olduğu konusunda herkes hemfikirdir. Bu psikologların Büyük-Y yaratıcılığı olarak bahsettikleri şeydir: Toplum tarafından tanınabilen, profesyonel düzeydeki performans. Peki ya daha...

Dentat girus temporal lobda yer alan bir beyin kabuğu kıvrımıdır. Bazı yazarlar dentat girusu hippokampusun parçası kabul eder. Diğer bir görüş ise hippokampus ve komşusu anatomik yapıların meydana getirdiği hippokampal...

Sosyal medya kısa sürede hayatımızın parçası oldu. Terim ilk olarak 1997 yılında kullanıldı. Günümüzde her gün milyarlarca kişi sosyal medya ile etkileşime giriyor. Üretilen video, paylaşım ve beğeniler muazzam miktarda...

Beyin tek aşamada, olgun şekliyle meydana gelen bir organ değildir. Mimarisi zaman içinde aşağıdan yukarıya inşa edilir. Beyin gelişimi anne karnında henüz embriyo iken başlar ve yetişkinliğe kadar devam eder....

Nöron veya sinir hücresi, sinir sisteminde bilgiyi ileten ve işleyen, elektriksel olarak uyarılabilen hücredir. Nöronlar birbirleriyle sinaps denilen bağlantılarla iletişim kurar. İnsan beyninde 100 milyar civarında nöron bulunur. Nöronların tek...

Optogenetik canlı hücre ve organizmalarda moleküler olayları seçici bir şekilde düzenlemek için ışığı kullanan bir yöntemdir. Genetik olarak kodlanmış proteinlerin ışık varlığında şeklinin değişmesi ile hücre davranışına etki edilir. Örneğin...

Amigdala beyinde duygularla ilişkili bir kısımdır. Şekli bademe benzetildiği için Yunanca bu anlamdaki kelimeden ismini almıştır. Medial temporal lobda, hippokampusun hemen önünde bulunur. Hippokampus gibi amigdala da beynin her yarı...