DoktorFizik
Instagram
Nörorehabilitasyon ve Ağrı Tedavisi [email protected] | 0542 215 80 80

omuz ağrısı Tag

  • All
  • Ağrı Tedavisi
  • Başarı Hikayeleri
  • Basın
  • Beyin Hasarı
  • Fizik Tedavi
  • Hastalıklar
  • İnme
  • Sağlıklı Yaşam
  • Tedaviler

Teres major, omuzda bulunan bir kastır. Kürek kemiği (skapula) ile kol kemiği (humerus) arasında yer alır. Kolun arkaya götürülmesine (ekstansiyon), gövdeye yaklaştırılmasına (adduksiyon) ve içe döndürülmesine yardım eder. Ancak rotator...

Deltoid sendromu, deltoid kasının ağrıya neden olduğu bir durumdur. Deltoid kası omuzu sararak yuvarlak görünümünü veren kastır. Ön, yan ve arka lifleri vardır. Köprücük kemiği, kürek kemiğinin akromiyon ve spina...

Subdeltoid bursa akromiyon altında, deltoid kas ile omuz kapsülü arasında yer alır. Tek veya birkaç parçalı sıvı dolu ince bir keseciktir. İlitihabına subdeltoid bursit denilir. Hem akut yaralanmalarda hem de...

Pancoast tümörü sendromu akciğerin tepe (apeks) bölgesinde oluşan bir tümörün, boyundan kola giden sinir demeti brakiyal pleksusa doğrudan yayılım göstermesidir. Pancoast tümörü Akciğer kanserinin bir tipidir ve oluştuğu yerin neden...

Kas denildiğinde ilk akla gelen görüntülerden biri dirseği bükerek kolun ön tarafında bulunan kasları şişirmektir. Vücut geliştirme yarışmalarından Temel Reis çizgi filmine kadar bu poz zihnimize adeta kazınmıştır. Biseps kası,...

Akromiyoklaviküler eklem veya AC eklemi omzun üst kısmında yer alan bir eklemdir. Kürek kemiğinin akromiyon denilen çıkıntısı ile köprücük kemiğini (klavikula) birbirine bağlar. Akromiyoklaviküler eklem 3 bağ (ligaman) ile sağlamlık kazanır. Bunlar...

Supraspinatus tendiniti omuzda ağrıya neden olan bir sorundur.  Aslında omuz ağrılarının en sık nedeni olduğu bile söylenebilir. Omuz eklem emarı (MRG) çektiren kişilerin büyük bir kısmında raporda supraspinatus tendonunda “tendinozis”,...

Sağ omuz ağrısı pek çok nedenden kaynaklanabilir. Omuz ağrısı omuzdaki kas, tendon, kıkırdak, kemik gibi yapılardaki sorunlara bağlı olabileceği gibi boyundan veya iç organlardan da yansıyabilir. Omuz ağrıları tek veya...

Yüzücüler ve basketbol oyuncuları gibi kolunu çok kullanan sporcularda omuz ağrısının sık karşılaşılan bir nedeni omuz sıkışması ya da impingement sendromu olarak bilinen durumdur. İnşaat işçileri, boyacılar ve iş gereği...