DoktorFizik
Instagram
Nörorehabilitasyon ve Ağrı Tedavisi [email protected] | 0542 215 80 80
 

Robotik Fizik Tedavi

Robotik fizik tedavi (robotik rehabilitasyon) özellikle yürüme yeteneği, el-kol kullanım kabiliyeti ve ince el becerilerinin yeniden kazanılmasında oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. 

ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi – Cuma

09:00 – 18:00

 

TELEFON

Memorial Şişli
+90 212 314 66 66 (Dahili:2415)
Whatsapp
+90 542 215 8080

 

 

ADRES

Piyalepaşa Bulvarı,

No.434385, Şişli, İstanbul

Son yıllarda rehabilitasyon teknolojilerinin ilerlemesi ile birlikte dünyada ve ülkemizde robotik cihazlar ve sanal gerçeklik uygulamaları fizik tedavi merkezlerinde yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu teknolojilerin fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında kullanımı robotik fizik tedavi veya robotik rehabilitasyon olarak adlandırılır.

 

Robotik rehabilitasyonun fizik tedavi merkezlerinde en sık kullanıldığı hastalıklar inme (felç), beyin hasarı, omurilik yaralanmaları, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı,  multiple skleroz, Guillain Barre sendomu gibi ağır sinir ucu iltihabı hastalıkları, çeşitli sebeplere bağlı denge bozukluğu ve artmış düşme riski,  serebral palsi ve ortopedik kaynaklı fonksiyon kayıplarıdır. 

 

Robotik fizik tedavi sistemleri el kol kullanımı, ayağa dikilme ve yürümenin tekrar kazanılması amacı ile kullanılır. 

 

Robotik yürüme sistemleri erken dönem dik durma ve pasif yürüme ile ileri dönem aktif yardımlı ve kademeli bağımsız yürüme amaçlı olmak üzere 2 başlıkta toplanabilir.

Erken dönemde dik durma ve yürüme kabiliyetinin korunması veya hızlıca yeniden kazanılması amacıyla hasta yoğun bakım veya cerrahi süreçleri sonrasında robotik yürüme destekli yatak yardımı ile tansiyon ve kalp damar hastalıkları dikkate alınarak yavaşça dik durmaya alıştırılırken bir yandan da eklemlerde sertlik ve kısıtlılık gelişmesini önlemek için robotik ayaklar yardımı ile pasif yürüme eğitimine başlanır. İsviçre kökenli Hocoma firmasının Erigo pro isimli robotik sistemi bu alanın öncülerindendir. 

 

Robotik yürüme çalışmalarının bir sonraki evresi aktif yardımlı ve sanal gerçeklikle güçlendirilmiş gelişmiş yürüme robotu ile devam ettirilir. Yine İsviçre kökenli Hocoma firmasının Lokomat pro with free D robotik sistemi yürüme robotlarının öncüsüdür.

El kol robotu kaybedilen kabiliyetlerin hızlıca kazanılması amacı ile hasta oturma pozisyonuna gelebildiği ilk günlerde kullanılmaya başlanır. Beynin kullanmadığı doku ile ilgili “KULLAN ya da KAYBET” prensibinin devreye girerek beynin hasarlı yerinin çalıştırdığı el kol kullanımını unutması veya yok sayması önlenmeye çalışılır. Kaybedilmiş el kol becerilerinin normale en yakın yöntemle yeniden kullanılmasının öğretilmesi amacı ile sanal gerçeklikle güçlendirilmiş el kol robotları iyileşme sürecine çok büyük fayda sağlamaktadır. Bu alanda İsviçre kökenli Hocoma firmasının Armeo power with Manova robotik sistemi teknolojik gelişmelere öncülük etmektedir.

 

Hasta erken dönemde robotik yatakta belirli bir düzeye ulaştığında ileri düzey robot ile aktif yardımlı yürüme sürecine devam eder. Bu evrede kullanılan robotik yürüme cihazı gelişmiş sensor ve sanal gerçeklik sistemlerinden oluşur. Hastanın yer çekimine karşı vücut yükü askılar yardımı ile alınarak hastanın aşırı yüke bağlı eklem ve omurga problemleri yaşaması önlenir. Robotik sensörler yardımı ile hastanın yapabildiği hareketler ve kas gücü algılanarak ekrandaki grafiklere yansıtılır. Hastanın yapamadığı hareketler robotik ayaklar yardımı ile desteklenir. Hastanın karşısındaki sanal gerçeklik ekranında vücudunu temsil eden bir insan grafiği vardır (buna avatar da denir). Sensorlar yardımı ile algılanan hareketler ekrandaki avatara simüle edilir ve hastanın ekranda çeşitli oyunlar eşliğinde yürüme kabiliyetinin geliştirilmesine çalışılır.

Robotik fizik tedavi sistemleri hastanın mümkün olduğunca hızlı ve doğru biçimde hareketlerini geri kazanmasını sağlamayı amaçlar.

ROBOTİK FİZİK TEDAVİDE İYİLEŞME MEKANİZMASI NASIL İŞLER?

Robotik rehabilitasyon sayesinde hareketin fizyolojik açıdan en doğru biçimde tekrarlayan düzende yapılması ile beyin ve omurilikte hareketin yeniden doğru biçimde öğrenilmesi sağlanır.

Bu yöntem ile beyindeki  rezerv hücreleri (yedekte bulunan hücreler diyebiliriz) uyararak, sıfırdan yeni bir görevi öğrenmeleri sürecini başlatır. Robotik rehabilitasyon, sanal gerçeklik (VR) ve sensörler yardımı ile kasların hızlı ve doğru şekilde tekrar kabiliyetlerini kazanmasını ve güçlenmesi sağlanır.

ROBOTİK REHABİLİTASYONA NE ZAMAN BAŞVURULUR?

İnme – felç, beyin hasarı başta olmak üzere tüm hastaların normal, sağlıklı yaşam şekline mümkün olan en yakın düzeyde ve en kısa sürede dönebilmeleri için hastalıktan hemen sonra kapsamlı rehabilitasyon faaliyetlerine başlanmalıdır. Bu rehabilitasyon sürecinin içinde robotik rehabilitasyon – (robotik fizik tedavi) olması tedavi etkinliğini belirgin bir şekilde artırır ve fayda sağlar. Son yıllarda beyinde rezerv hücrelerin bulunduğu ve iyi bir rehabilitasyon programı ile bu hücrelerin yeniden şekillenerek yeni görevlerin öğrenilebildiği ispatlanmıştır. Bu bilgiler ışığında robotik fizik tedavinin hastalığın en erken döneminden başlayarak, orta ve geç dönem dahil her aşamasında fayda sağlayabileceği söylenebilir.