Bilim kurgu filmlerinde mükemmel biçimde yeniden şekillendirilmiş beyinler önemli bir endişe kaynağıdır. Günümüzde genetik mühendislik, yapay zeka ve beyin stimülasyonu yöntemleri ile bu hayal yavaş yavaş gerçeğe yaklaşıyor. Beyni sıfırdan inşa etmek mümkün olmasa da hastalıkları tedavi etmede ve beynin çeşitli konulardaki performansını arttırmada nöromodülasyon teknikleri giderek daha başarılı olmaktadır. Ancak beyne müdahale içeren yöntemler yararları yanında kişi ve topluma ...

Frontal lob sendromu frontal loblardaki prefrontal alanlarda bulunan gri cevherin hasarı veya fonksiyonlarının bozulması sonucu gelişen davranışsal, duygusal ve bilişsel semptomlar kümesidir. Gözlenebilen belirti ve bulguların niteliği, şiddeti ve çeşitliliği kişiden kişiye değişir. Frontal lob sendromu ilk olarak kafa travması sonrası belirgin kişilik değişikliği gözlenen ünlü Phineas Gage vakası ile tanımlanmıştır. Anatomi Anatomik olarak frontal lob, santral sulkusun önünde yer ...

Perseverasyon bir hareket, kelime veya davranışın ilişkili duygularla beraber tekrarıdır. Perseverasyon laf salatası, ekolali (başkalarından duyulan seslerin aynen tekrar edilmesi) ve yapışkanlık formlarında olabilir. Başkalarının davranışlarını taklit etme veya papağan gibi tekrarlama, bir kişi, konuşma veya duyguda takılı kalma perseverasyonun özelliklerindendir. Beynin ön kısmındaki frontal lobun hasarında ve bazı demans tiplerinde perseverasyon gelişebilir. Eğer kişide perseverasyon olduğu fark edilmezse bu ...

Travmatik beyin hasarı veya inme geçiren kişilerin karşı karşıya kaldığı önemli bir sorun yorgunluk hissidir. Yorgunluk pek çok hasta tarafından kendilerini en çok kısıtlayan sorunlardan biri olarak tanımlanır. Hareketleri olduğu kadar düşünmeyi de olumsuz etkiler. Bununla mücadele etmek için enerji yönetimi teknikleri önem kazanır. Beyin hasarı sonrası ilk gün ve haftalarda yorgunluk karşı konulamaz düzeyde olabilir. Hasta sürekli uyumak ister. Egzersizler ...

Kafa travması nedeniyle beyin hasarı oluşan ve bu nedenle komaya giren kişiler, uyandıkları ilk günlerde hafıza kaybı yaşayabilir. Özellikle travmaya neden olan olay ve onun biraz öncesindeki kısa dönemli hafıza tamamen silinebilir. Hafıza kaybı dışında kişi nerede olduğunu bilemeyebilir, ajite olabilir, dürtüsel veya aşırı duygusal davranabilir. Sosyal kuralları ihmal edip uygunsuz konuşabilir, küfür edebilir, kendini kontrol etme becerisini yitirebilir ve ...

Alkol kullanımı ile travmatik beyin hasarı birbiriyle yakından ilişkilidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılmış istatistiksel araştırmalara göre travmatik beyin hasarı (TBH) geçirmiş kişilerin üçte ikisinde alkol istismarı veya riskli içicilik olduğu görülmüştür. Tüm TBH’ların yaklaşık %30-50 kadarı alkollü iken ve yaklaşık üçte biri de başka maddelerin etkisindeyken yaralanma geçirmiştir. TBH geçirenlerin yaklaşık yarısı yaralanmadan sonra alkol tüketimini azaltmış veya tamamen kesmiştir. ...

Koma Koma ifadesi günlük hayatta bazen tıbbi anlamıyla bazen de gerçek anlamı dışında sıkça kullanılmaktadır. Gerçekte koma nadiren birkaç haftadan daha uzun sürer. Komadaki kişiler dış uyaranlara karşı tamamen cevapsızdır. Hareket etmezler, ışığa ve sese tepki vermezler, ağrı hissetmezler. Gözleri kapalıdır. Koma ile beyin ölümü birbirinden farklı şeylerdir. Beyin ölümü gerçekleşen kişi bilinçsiz olması yanında kendi kendine nefes alma yeteneğini ...

Kronik travmatik ensefalopati (KTE) esas olarak boks, Amerikan futbolu, hokey, futbol gibi kontakt sporlarıyla uğraşan amatör veya profesyonel sporcularda ve askeri personelde görülebilen bir sorundur. Tekrarlayıcı kafa travmaları ile ilişkilidir. Tekrarlayıcı travmalar beyinde hasara ve tau denilen proteinlerin birikimine yol açar. Nedensel ilişki açık olmakla beraber oluş mekanizması henüz tam olarak anlaşılmamıştır. Kimlerde Olur? Kronik travmatik ensefalopati nörodejeneratif bir hastalıktır. ...

Merkezi sinir sistemi vücudun sodyum (tuz) ve su dengesinin sağlanmasında önemli bir role sahiptir. Bazı durumlarda beyin hasarının tedavisinde beyin ödemini azaltmak için kullanılan ilaçlar da sodyum ve su dengesini bozabilir. Sodyum bozuklukları ölüm dahil ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu riski azaltmak için tanı ve tedavide sistematik yaklaşım çok önemlidir. Vücudumuzda Su ve Tuz Dengesi Nasıl Sağlanır? Sodyum hücre dışında ...

Otonomik sinir sistemi vücudun kan basıncı, kalp hızı gibi bilinçli olarak kontrol edilmeyen pek çok fonksiyonunu düzenler. Kan damarları, mide, bağırsaklar, karaciğer, mesane, üreme organları, akciğerler, göz bebekleri, kalp, terleme, tükürük ve sindirim bezleri otonomik sistemin kontrolünün olduğu başlıca organlardır. Dolayısı ile otonomik sistemdeki bozukluk bu organlar üzerinden belirtiler verebilir. Sempatik ve parasempatik olmak üzere otonom sinir sisteminin iki kolu ...